Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu equip
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Setembre

El mes de setembre té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 5 5
6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26
27 28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 13 de setembre

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 de setembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Agost 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol i agost 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Juny 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juny 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2021: 548, 566, 581
 • Agost 2021: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juliol i agost 2021: 430

 

Fins el 30 de setembre

Últim dia per canviar voluntàriament la base de cotització dels autònoms amb efectes a partir 1 d’octubre

+info

 

IVA

 • Agost 2021. Autoliquidació: 303
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Agost

El mes d’agost té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

12

13 14 15
16 17 18 19

20

21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 d’agost

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Juliol 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juliol 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Maig 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2021: 548, 566, 581
 • Juliol 2021: 570, 580
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2021. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juliol

El mes de juliol té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18
19

20

21 22 23 24 25

26

27 28 29

30

31

 

Durant tot el mes

 

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de juliol

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

 

Fins el 20 de juliol

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

 

IVA

 • Juny 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

Renda de no residents

 • Juny 2021. Grans empreses: Declaració mensual de retencions i ingressos a compte: 216

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2021: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021. 548, 566, 581
 • Juny 2021. 570, 580
 • Segon trimestre 2021. 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2021. 582
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 26 de juliol

 

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als el mesos posteriors al fi del període impositiu.

 

 

Fins el 30 de juliol

 

IVA

 • Juny. Autoliquidació: 303
 • Juny. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Comptes Anuals

Presentació dels comptes anuals al Registre corresponent els 30 dies següents a l’aprovació dels mateixos per part de la Junta General

 

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juny

El mes de juny té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

12

13
14 15 16 17 18 19 20

21

22 23 24

25

26 27
28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 de juny

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 21 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Maig. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Maig. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Maig. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Març. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Març. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig. 548, 566, 581
 • Maig. 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 25 de juny

Renda i patrimoni

Domiciliació al compte de l’esborrany i declaració anual 2020 amb resultat a ingressar: D-100, D-714

+info

 

Fins el 30 de juny

Comptes Anuals

Aprovació dels comptes anuals per part de la Junta de Socis o Patronat

+info

 

IVA

 • Maig. Autoliquidació: 303
 • Maig. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Renda i patrimoni

 • Declaració anual amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats: 151

+info3

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Maig

El mes de maig té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11

12

13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de maig

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 20 de maig

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Abril. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Febrer. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril: 548, 566, 581
 • Abril: 570, 580
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 31 de maig

 

IVA

 • Abril. Autoliquidació: 303
 • Abril. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Abril

El mes d’abril té terminis significatius que s’han de complir, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18
19

20

21 22 23 24 25
26 27 28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 d’abril

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

 

Fins el 20 d’abril

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

 

Pagaments fraccionats renda

Primer trimestre 2021:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Març 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

 

Fins el 30 d’abril.

 

Llibres oficials comptabilitat

Legalització dels llibres oficials obligatoris pel Codi de Comerç

 

Tercera pròrroga ajuda a autònoms. Fins 31 de maig 2021

La pandèmia generada per la COVID-19 s’està allargant molt més i amb més intensitat del que s’esperava i cal preveure fins i tot la necessitat de suspendre novament determinades activitats. La situació dels treballadors autònoms, al front de petites i mitjanes empreses, és especialment greu, ja que van veure interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la pandèmia decretades pel Govern i van quedar suprimits els seus ingressos i fins i tot molts d’aquells que no es van veure obligats a suspendre l’activitat, o l’han reprès després de l’estat d’alarma, han vist reduïda la seva facturació per la contracció de la demanda i les limitacions imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva situació a dia d’avui hagi millorat substancialment per a una bona part dels treballadors autònoms.

Les noves mesures adoptades per pal·liar els efectes de la mateixa consisteixen en:

 

1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mitjà de contenció de la propagació del virus COVID-19.

1.1. Són requisits per tenir dret a aquesta prestació:

 • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, abans del 31 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

1.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

1.3. Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

1.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

1.5. La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos.

1.6.El reconeixement de la prestació regulada en aquest apartat s’ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat. 

 

2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

2.1 Els requisits que han de concórrer per tenir dret a la prestació són els següents:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650€.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als del primer trimestre de 2020. 

2.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

2.3. Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.

2.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliena, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional;

2.5. Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

2.6. Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estan obligats a cotitzar per aquest concepte.

 

3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia

3.1. L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3.2. Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021.

3.3. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions.

3.4. Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

3.5. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

 

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

4.1 Seran requisits per causar dret a la prestació:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquell marc temporal englobi un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliena en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primes semestre de 2021.
 • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650€.

4.2. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

4.3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4.4. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

4.5. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar.

4.6. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superen els 6.650 €.

 

5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19, podran continuar percebent amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

6. Suspensió de l’aplicació del tipus de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021, els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar seran els vigents a 31 de desembre de 2019.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.

 

 

 

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Març

El mes de març conté importants obligacions pels administradors de les empreses a més de les fiscals habituals.

Cal destacar la important obligació de formular els comptes anuals que tenen els administradors de societats amb exercici social coincident amb el natural, tot i que la junta de socis té fins el 30 de juny per la seva aprovació.

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

12

13 14
15 16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 16 27 28
29

30

31

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 1 de març

IVA

 • Gener 2021. Autoliquidació IVA Grans empreses o sotmeses a SII: 303
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Impost sobre Societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

Declaració anual d’operacions amb tercers.

 • Any 2020: 347

 

Fins el 12 de març:

Duanes

 • Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari +info

 

Fins el 22 de març:

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes i retencions a no residents.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

IVA

 • Febrer 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
 • Febrer 2021 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre habitatges buits

 • Any 2020. Declaració dels metres quadrats desocupats durant més de 2 anys de les entitats jurídiques. +info

 

Fins el 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Gran empresa o inclosa al SII Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Béns i drets situats a l’estranger

 • Any 2020. Declaració informativa dels béns i drets situats a l’estranger: 720

 

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2020: Relació anual de quilòmetres realitzats

 

Fins el 31 de març

 

Comptes Anuals

 • Any 2020: Formulació dels comptes anuals d’empreses i entitats per parts dels administradors. +info

 

Consell d’Administració

Els Consells d’Administració s’han de reunir almenys una vegada al trimestre i estendre la corresponent acta +info

 

 

Tercera pròrroga ERTO. Fins a 31 de maig de 2021

La persistència dels efectes negatius sobre les empreses i l’ús de la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 exigeix mantenir les mesures excepcionals per a fer front a l’impacte econòmic i social, relatius a les suspensions i reduccions de jornada per causa de força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19, així com les mesures extraordinàries vinculades a les mateixes en matèria de protecció per desocupació i cotitzacions, prorrogant les mesures referent als ERTO fins a 31 de gener de 2021, encara que modulant les seves característiques per a anar-les adaptant a l’esperada recuperació de l’activitat.

Les mesures aprovades són les següents:

 

1. Pròrroga ERTO de força major basats en causes relacionades amb la pandèmia.

Els ERTO de força major vigents, basats en el real decret-llei de març de 2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es prorrogaran automàticament fins al 31 de maig de 2021.

Així mateix, s’entenen prorrogats els expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment fins a la seva finalització conforme a la resolució estimatòria. Pels de limitació en el desenvolupament de l’activitat es prorroguen des de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Les exoneracions aplicables a aquests expedients, des de l’1 de febrer de 2021 seran:

 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

2. ERTO per impediment o limitacions d’activitat.

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitació de l’activitat a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Els percentatges per a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables al expedients de regulació temporal d’ocupació basats en impediment de l’activitat seran els següents per als mesos de febrer a maig:

 • 100% quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • 90% en el cas d’empreses que haguessin tingut 50 o més treballadors o assimilats a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Els percentatges per l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació d’ocupació basats en limitacions de l’activitat, per als mesos de febrer a maig 2021 seran:

 • El 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

3. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat aquelles que tinguin ERTO FM prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09).

Quedaran exonerats entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta les següents empreses:

 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO per força major regulats en el primer Real decret-llei,  i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis dels CNAE-09.
 • Empreses a les que es refereix el punt anterior, que transiten, entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major, a un ETOP.
 • Empreses amb un ERTO ETOP l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis CNAE-09.
 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el negoci depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

A tal efecte són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereixen els punts anteriors, aquelles empreses la facturació de les quals, durant l’any 2019, s’hagi generat, al menys, en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 als que s’hagi reconegut tal consideració.

Així mateix, quedaran exonerades les empreses que, havent estat qualificades com dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat, o transitin en el període comprès entre l’1 de febrer i 31 de maig de 2021, des d’un ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, a un ETOP.

Les empreses indicades en els punts anteriors quedaran exonerades, respecte de les persones treballadores afectades per l’ERTO que reiniciï la seva activitat a partir de l’1 de febrer de 2021, o que l’haguessin reiniciat des de el 13 de maig, de manera parcial, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’1 de febrer de 2021, i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, en els percentatges i condiciones que s’indiquen a continuació.

 • El 85% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

 

4. ERTO ETOP

 • ERTO ETOP iniciat entre el 26 de gener i el 31 de maig de 2021, els resultarà d’aplicació la regulació de la normativa aplicable a la segona pròrroga dels ERTOs.
 • ERTO ETOP iniciat abans del 26 de gener. Es podrà fer la pròrroga d’un expedient que finalitzi entre l’1 de febrer i 31 de maig, sempre que s’assoleixi acord per a ell en el període de consultes.

 

5. Pròrroga de límits a les empreses com a conseqüència d’aplicació d’exoneracions.

 • Límits al repartiment de dividends.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO amb exoneració de quotes no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat. Els límits es mantindran vigents fins el 31 de maig de 2021.

Aquesta limitació no serà d’aplicació per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a les mateixes, en situació d’alta a la Seguretat Social.

 • Salvaguarda de l’ocupació

Les empreses que, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, sobre la base de l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació des de la data de represa de l’activitat.

 • Pròrroga mesures extraordinàries protecció treball.

Es prorroga al 31 de maig de 2021 el fet de no poder entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament, la força major ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19.

També es prorroga fins a la mateixa data, el fet de considerar que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, provocades per la COVID-19, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes,

 • Hores extraordinàries i noves externalitzacions de l’activitat durant l’aplicació dels ERTO regulats en el present escrit.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTO, excepte en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

 

Per qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Febrer

El mes de febrer, tot i no ser tan actiu com el mes de gener també té terminis significatius que s’han de complir, tan tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

12

13 14

15

16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 01 de febrer

Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

 

IVA

 • Desembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2020. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Desembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2020). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2020: 390
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2020: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

 

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

 

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2020: 182

 

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Any 2020: 184

 

Renda de no residents

 • Gravamen especial sobre Béns Immobles d’Entitats no Residents

 

 Banc d’Espanya

 • Declaració de titulars d’inversió a l’exterior en valors negociables: D-6

 

Fins el 12 de Febrer:

Duanes

 • Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

 

Fins el 15 de febrer:

IAE

Els contribuents de l’IAE que no hagin comunicat la seva xifra de negocis en l’última declaració de l’Impost sobre Societats presentada abans de l’1 de gener hauran de comunicar la mateixa.

+info

 

 

Fins el 22 de febrer:

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes i retencions a no residents.

 • Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

IVA

 • Gener 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349 +info
 • Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

 

Fins el 01 de març

IVA

 • Gener 2021. Autoliquidació IVA Grans empreses o sotmeses a SII: 303
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Impost sobre Societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

Declaració anual d’operacions amb tercers.

 • Any 2020: 347