Laboral

Actualitzats i curosos. Estem al dia de la canviant i complexa legislació laboral. Interpretem, expliquem i treballem per evitar conflictes amb els treballadors, que són l’actiu més important de qualsevol empresa o societat.

Gestió

Oferim la màxima tranquil·litat als nostres clients. Ens ocupem de formalitzar la documentació i els resolem el dia a dia de la gestió laboral. Aportem una visió global i una actuació concreta, amb un tractament humà, proper i confidencial.

 • Ens ocupem del dia a dia de l’empresa:
  • Realitzem nòmines, butlletins de cotització a la seguretat social i tramitació de pagaments. Gestionem els fitxers de transferència bancària a treballadors.
  • Comuniquem a la Seguretat Social fitxers CRA de conceptes salarials.
  • Redactem contractes de treball i pròrrogues dels mateixos. Controlem els venciments de contractes i l’antiguitat dels treballadors.
  • Formalitzem altes, variacions i baixes a la seguretat social, per accident o malaltia, dels diferents règims vigents com són el règim general, d’autònoms, assimilats o llar.
  • Calculem i confeccionem els endarreriments de conveni.
  • Calculem els acomiadaments i quitances. Redactem cartes d’acomiadament formal, d’avís i sancions.
  • Fem la declaració a l’AEAT de retencions a treballador.
  • Elaborem certificats retenció treballadors i resums de costos.
  • Gestionem les altes i baixes de centres de treball.

Assessorament

El nostre punt de vista és global i alhora específic. Apliquem la llei de la forma més convenient per cada situació. Aportem coneixement a les seves decisions, cercant evitar conflictes futurs.

 • Assessorem en el dia a dia i informem els nostres clients de les novetats legislatives que els poden ser profitoses:
  • Bonificacions a la seguretat social
  • Contractes laborals d’alta direcció
  • Règims especials: autònoms, assimilat, treballadors de la llar i convenis especials.
  • Modificacions condicions laborals
  • Suspensions i Acomiadaments
  • Règim sancionador
  • Accidents de treball
  • Classificació professional
  • Incapacitats laborals
  • Incapacitats temporals i permanents
  • Maternitat i paternitat
  • Jubilacions
  • Registro de jornadas
 • Apliquem els contractes laborals més adequats i avantatjosos i ens ocupem de redactar clàusules individualitzades.
 • Fem auditories laborals i auditories de prevenció de riscos laborals.
 • Gestionem la contracta i subcontracta en el sector de la construcció.

Representació

Actuem com interlocutors principals davant les administracions públiques en termes de gestió laboral. Abans d’aquest desenllaç, ens anticipem als conflictes.
 • Assistim als actes de conciliació i representem els clients davant del CMAC.
 • Assistim davant els Jutjats socials.
 • Representem l’empresa, entitat o societat davant la Inspecció del treball.
 • Presentem recursos i reclamacions prèvies.
 • Preparem expedients de Regulació d’Ocupació.
  • Negociem prèviament
  • Presentem l’expedient
  • Ens encarreguem de la gestió posterior
 • Gestionem el servei de notificacions electròniques.
 • Negociem l’ajornament de deutes amb la seguretat social.

Consultoria

Utilitzem la nostra experiència de més de 60 anys per aportar valor a empreses, societats i entitats no lucratives. Amb un servei personalitzat, ajudem a seleccionar els millors candidats per a cada lloc de treball.

 • Seleccionem personal. Oferim aquest servei orientat a aquelles empreses que necessiten incorporar recursos humans a la seva plantilla. Els nostres professionals treballen per a:
  • Trobar la persona més qualificada per ocupar el lloc vacant.
  • Estalviar temps a l’equip intern. Realitzar i gestionar el procés de selecció demana una gran quantitat de temps i recursos.
  • Disposar d’una base de dades actualitzada, mitjançant la qual el client obté ràpidament una llista d’aspirants a ocupar el lloc requerit.
  • Mantenir l’anonimat de l’empresa en cas de que aquesta ho demani.
 • Elaborem plans de retribució en espècie.

Notícies

Notícies