Recursos

IPC

Index de preus al consum.

Tipus de canvi

Taxes de canvi entre monedes estrangeres i l’euro

Calendari laboral

Dies laborables i festius de cada població.

Tipus interès oficials

Legal, demora tributària, demora comercial

Tipus interès zona euro

Tipus d’interès Banc Central Europeu

Tipus interès internacionals

Tipus d’interès de referencia dels bancs centrals: euribor i més

Cotització borsa

Cotització accions del mercat continu

Calculadora préstecs amb carència

Simulador quadre d’amortització

Calculadora amortització anticipada préstecs

Simulador quadre d’amortització

VIES intracomunitari

Consulta existència operadors intracomunitaris

EORI

Consulta registre al sistema EORI

Calculadora préstecs

Capital:

Quotes:

Interès: