#COVID19 #Renda20 Adaptables al canvi
experts en lo recurrent

Campanyes

En aquest apartat hi inclourem serveis que ja sigui pel seu caràcter cíclic o ocasional lligat a la seva profunditat mereixen un espai diferent per poder-lo explicar detalladament o per facilitar la gestió i obtenció d’informació

Covid-19

Informació, aplicacions i recursos