Pimes

Impulsem el creixement del seu negoci.

Hi ha un entorn i una realitat a cada sector, amb les seves lleis pertinents. Ens adaptem i evolucionem amb la seva empresa. Fem dels seus objectius la nostra prioritat i aportem talent des de totes les perspectives per generar valor al seu negoci.

Tant si l’empresa és una societat limitada o anònima, com si és una cooperativa o societat laboral, coneixem la importància del temps i sabem que hi ha coses més importants a fer per a l’empresa que portar els papers. L’ajudem a estalviar temps per tal que es pugui dedicar a allò que és realment necessari per assolir l’èxit del seu negoci.

En funció de la profunditat del servei que desitgi podrà escollir entre qualsevol dels plans que oferim: Gestor, Assessor, Consultor.

Serveis inclosos Gestor Assessor Consultor
Declaracions periòdiques impostos Agència Tributària (AEAT)
Impost sobre Societats
Preparació Comptes Anuals
Informació novetats legals
Gestió de nòmines i cotitzacions Seguretat Social (SS)
Confecció o supervisió de la comptabilitat
Llibres oficials comptabilitat i mercantils
Consultes i suport assessor personal
Interlocutor amb AEAT i SS (inclou notificacions telemàtiques)
Suport en inspeccions i comprovacions AEAT i SS
Seguiment periòdic marxa negoci

Notícies

Notícies