MOVES III – Subvenció cotxe elèctric

Per tal de promoure l’electrificació de la mobilitat, el foment de la indústria i al sector empresarial associat, i seguint la línia de les edicions anteriors del Programa MOVES, s’aproven dos programes d’incentius per promoure la mobilitat elèctric: programa de foment de la compra de vehicles elèctrics i programa
per donar suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega, que es podrà finançar amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència en la mesura que estiguin inclosos en el el Pla definitiu de Recuperació, Transformació i Resiliència que aprova el institucions europees competents.

Els vehicles objecte de subvenció són els M1,N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Tots els vehicles han de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 3. El programa MOVES 3 no inclou vehicles híbrids que no disposin d’un endoll per connectar a la xarxa elèctrica, ni vehicles de gas (GLP, GNC, GNL).

Els vehicles es poden adquirir mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya. En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 9 mesos des de la primera matriculació i la primera de les dues dates: la data de la sol·licitud d’ajut o la data de la factura.

Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500 €. Si es desballesta un vehicles M1, N1 i L els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes (N1) i per a vehicles tipus turisme M1 l’ajut pot arribar als 7.000€. S’incrementa la intensitat de l’ajut en cas de desballestar un vehicle antic.

Els ajuts addicionals del 10% indicades en els paràgrafs anteriors no són acumulables entre si. Existeixen limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles elèctrics (M1) i de 10.000€ per a les motocicletes.

En cas de persones físiques límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i en el cas d’empreses i administracions públiques de 50 vehicles per any. En el cas d’autònoms la limitació està regulada pel Reglament de “minimis”. En el cas de vehicles de demostració, un màxim de 30 per concessionari o punt de venda.

La factura, per a vehicles M1 i N1 ha d’incorporar obligatòriament un descompte de 1.000€ realitzada pel concessionari abans de l’aplicació de l’IVA.

Si desitgen més informació o que els ajuden en l’obtencio de la subvenció poden contactar amb Contem assessors.