Comunitat de propietaris. Adquisició d’espais comuns

Alguns veïns van demandar la comunitat per sol·licitar la nul·litat d’alguns acords de la junta de propietaris. També reclamaven la propietat d’espais semisoterranis situats sota els seus apartaments, que estaven registrats com a annexos a aquests i pels quals la comunitat s’abstingué de realitzar actes que n’impedissin l’ús privatiu. Això…
Llegir +

Hipoteca Clàusula abusiva de despeses

Un consumidor va reclamar judicialment la nul·litat d’una de les clàusules del préstec hipotecari que havia signat amb un banc per ser abusiva. Aquesta clàusula preveia el pagament de totes les despeses generades pel contracte de préstec. Així mateix, va reclamar la devolució de les quantitats que havia pagat indegudament…
Llegir +

Cotització de la bonificació

Si una empresa abona conceptes retributius que s’han meritat en períodes superiors al mensual o que no tenen caràcter periòdic dins el corresponent exercici econòmic, cal prorratejar-los a les liquidacions mensuals. Per exemple, si el mes de juny l’empresa ha pagat una bonificació de 3.000 euros corresponent a uns objectius…
Llegir +

Manteniment dels béns heretats

Durant quinze anys un dels hereus d’una herència es va encarregar de l’administració i el manteniment dels béns que la componien, mentre que la resta de cohereus es van mantenir en una actitud passiva, sense afrontar cap pagament i al marge de qualsevol problema relacionat amb la conservació dels béns.
Llegir +

Impost de Grans Fortunes 2023

Aquest mes de juliol s’ha de presentar el model 718, de l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ISGF), corresponent a l’any 2023. En concret, aquesta autoliquidació s’ha de presentar de manera obligatòria per via electrònica entre l’1 i el 31 de juliol, però, en cas de pagament per…
Llegir +

Indemnització per soroll

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJ) ha condemnat l’Ajuntament de Vigo a indemnitzar una veïna per la vulneració dels seus drets a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili, a causa del soroll que generaven diverses instal·lacions de les vacances de Nadal situades al…
Llegir +

Si s’incompleix el protocol familiar

El protocol familiar és un document privat (que s’hauria d’elevar a públic) que plasma els pactes aconseguits per una família propietària d’una empresa o grup empresarial, determinant una estratègia, un sistema de gestió i de govern i la relació que mantindran la família i els seus membres amb el negoci.
Llegir +

Manteniment de carreteres

L’Administració té l’obligació de mantenir les carreteres que li pertanyen en bon estat de seguretat i conservació. Però és una obligació genèrica, adreçada al col·lectiu de potencials usuaris de la via; no implica l’obligació específica de realitzar un servei adreçat a un subjecte concret. Els tribunals han rebutjat la reclamació…
Llegir +

És un fals autònom

Encara que les parts subscriguin un contracte de prestació de serveis, l’acord assolit no preval sobre la realitat de la relació que tenen en la pràctica. En conseqüència, és irrellevant que una relació s’emmarqui com a mercantil: per determinar si la relació és a compte d’altri o mercantil, s’analitzaran les…
Llegir +

Vacances: dies de cortesia

Si transcorren deu dies naturals des que una empresa rep una notificació electrònica d’Hisenda i ningú accedeix a la seva bústia electrònica per obrir-la, s’entén que s’ha realitzat aquesta notificació.  Per tant, pot passar que durant les vacances es rebi alguna notificació i se superin els terminis de recurs. Per…
Llegir +