Quins són els paradisos fiscals actualment?

Tindran la consideració de paradís fiscal els països o territoris que es determinin reglamentàriament. En tant no es determinin, tindran l’esmentada consideració els països o territoris previstos a l’article 1 del Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es refereixen els articles 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de Mesures Fiscals Urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991 (Disposició Transitòria Segona Llei 36/2006).

Des de 2 de febrer de 2003, data d’entrada en vigor del Reial Decret 116/2003, de 31 de gener, es va incorporar al Reial Decret 1080/1991 una disposició segons la qual deixaran de tenir la consideració de paradís fiscal aquells països o territoris que firmin amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d’intercanvi d’informació o un acord d’intercanvi d’informació en matèria tributària en el qual expressament s’estableixi que deixen de tenir l’esmentada consideració, des del moment en què aquests convenis o acords s’apliquin.

Els països o territoris a què es refereix el paràgraf anterior tornaran a tenir la consideració de paradís fiscal a partir del moment en què tals convenis o acords deixin d’aplicar-se

Partint dels paràgrafs anteriors han sortit de la llista original els següents territoris: Principat d’Andorra, Antilles Neerlandeses, Aruba, República de Xipre, Emirats Àrabs Units, Hong Kong, Las Bahamas, Barbados, Jamaica, República de Malta, República de Trinitat i Tobago, Gran Ducat de Luxemburg, República de Panamà, República de San Marino i República de Singapur.

En conseqüència, la vigent llista de territoris, amb les modificacions derivades i que es derivin de l’establert al Reial Decret 116/2003, continuarà sent d’aplicació en tant no s’aprovi una nova relació.

A partir d’1 de gener de 2015 la relació de països i territoris que tenen la consideració de paradisos fiscals es podrà actualitzar atenent els següents criteris:

 1. L’existència amb l’esmentat país o territori d’un conveni per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d’intercanvi d’informació, un acord d’intercanvi d’informació en matèria tributària o el Conveni d’Assistència Administrativa Mútua en Matèria Fiscal de la OCDE i del Consell d’Europa esmenat pel Protocol 2010, que resulti d’aplicació.
 2. Que no existeixi un efectiu intercanvi d’informació tributària.
 3. Els resultats de les avaluacions inter parelles realitzades pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d’Informació amb Finalitats Fiscals.

En conseqüència, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació l’actualització de la llista no tindrà caràcter automàtic, sinó que haurà de realitzar-se de manera expressa i, a aquests efectes, es tindran en compte els susdits criteris.

Llista de països i territoris que tenen la consideració de paradisos fiscals amb les modificacions derivades de l’establert al Reial Decret 116/2003:

 1. Principat d’Andorra
 2. Antilles Neerlandeses
 3. Aruba
 4. Emirat de l’Estat de Bahrain
 5. Sultanat de Brunei
 6. República de Xipre
 7. Emirats Àrabs Units
 8. Gibraltar
 9. Hong Kong
 10. Anguilla
 11. Antigua i Barbuda
 12. Les Bahames
 13. Barbados
 14. Bermuda
 15. Illes Caiman
 16. Illes Cook
 17. República de Dominica
 18. Granada
 19. Fiji
 20. Illes de Guernsey i de Jersey (Illes del Canal)
 21. Jamaica
 22. República de Malta
 23. Illes Malvines
 24. Illa de Man
 25. Illes Marianes
 26. Maurici
 27. Montserrat
 28. República de Nauru
 29. Illes Salomó
 30. Saint Vincent i les Grenadines
 31. Santa Llúcia
 32. República de Trinitat i Tobago
 33. Illes Turks i Caicos
 34. República de Vanuatu
 35. Illes Verge Britàniques
 36. Illes Verges dels Estats Units d’Amèrica
 37. Regne haiximita de Jordània
 38. Líban
 39. República de Libèria
 40. Principat de Liechtenstein
 41. Gran Ducat de Luxemburg, pel que respecta a les rendes percebudes per les Societats a què es refereix el paràgraf 1 del Protocol annex al Conveni, per evitar la doble imposició, de 3 de juny de 1986
 42. Macau
 43. Principat de Mònaco
 44. Sultanat d’Oman
 45. República de Panamà
 46. República de San Marino
 47. República de Seychelles
 48. República de Singapur