Autònoms

L’acompanyem en la seva activitat.

Grans o petits, tots els negocis són importants. Davant la llei, cap és simple i les obligacions són igual de rigoroses. Ja funcioni tot sol o amb socis (comunitat de béns o societats civils), aprofiti la nostra experiència en negocis i societats més grans per treballar amb la tranquil·litat de mantenir-se dins de la legalitat. Revisem la seva situació i les seves obligacions legals. Si treballa en grup, valorem objectivament si convé evolucionar cap a una societat o canviar el règim fiscal.

En funció de la profunditat del servei que desitgi podrà escollir entre qualsevol dels plans que oferim: Gestor, Assessor, Consultor.

Serveis inclosos Gestor Assessor Consultor
Declaracions periòdiques Impostos
Llibres oficials Agència Tributària (AEAT)
Informació novetats legals
Gestió de nòmines i cotitzacions Seguretat Social
Consultes i suport assessor personal en matèria fiscal
Interlocutor amb AEAT (inclou notificacions telemàtiques)
Suport en inspeccions i comprovacions AEAT
Seguiment periòdic marxa negoci

Notícies

Notícies