Econòmic

L’objectiu final de la seva empresa és la rendibilitat. La pressa de decisions econòmiques no sempre és fàcil, l’entorn és dinàmic i volàtil. Disposar d’un equip d’experts multidisciplinari al seu servei pot ser clau per decantar la balança.

Assessorament

Una vegada assolits els objectius només existeix una possibilitat: fixar-ne de nous. Ajudem a empreses de tota mida a definir reptes i assolir-los.

Treballem en col·laboració amb els nostres clients per tal de valorar el seu potencial empresarial:

 • Analitzem la viabilitat de l’empresa mitjançant l’estudi i seguiment dels estats financers: balanços, compte de resultats i tresoreria o fluxos d’efectiu
 • Gestionem els costos i l’organització d’una comptabilitat analítica per millorar la rendibilitat.
 • Definim els pressupostos i les previsions de tresoreria: preveure és anticipar-nos als problemes i definir camins o solucions per evitar-los.
 • Establim els quadres de comandament financers: permeten el seguiment dia a dia de l’evolució del negoci.
 • Assessorem en processos de compra-venda d’empreses: per créixer o concentrar esforços en els negocis més rentables en ocasions cal realitzar una reorganització de l’estructura empresarial. Això es tradueix en la compra, venda, fusió o escissió de branques de negocis o empreses. En aquesta situació apareixen nombrosos dubtes que poden ser resolts pels nostres professionals.
 • Analitzem situacions de dificultat per atendre els pagaments: quan les empreses es troben en aquest escenari cal entendre quins són els motius per posar-hi solució. Acompanyem els nostres clients en processos de refinançament del deute.
 • Preparem concursos de creditors. Sempre atents a les necessitats i prioritats dels nostres clientes busquem opcions per assegurar la viabilitat de l’empresa. En cas de tancament, treballem per executar-lo de forma ordenada i limitar la responsabilitat del seus administradors.
  • Assessorem l’empresa prèviament al concurs:
   • Valorem les alternatives al mateix
   • Establim els riscos i costos associats
   • Exposem els possibles escenaris
   • Cerquem acords previs de refinançament
  • Gestionem la presentació del concurs:
   • Redactem la sol·licitud
   • Preparem la memòria explicativa
  • Acompanyament en el mateix:
   • Portem la interlocució amb l’Administrador concursal
   • Preparem la documentació complementaria
   • Elaborem propostes de conveni
 • Assessorem a persones i grups familiars en la gestió del patrimoni personal.

Estudis i informes econòmics

La informació és l’eina fonamental per la pressa de decisions. Investiguem i estudiem les dades en profunditat per elaborar informes exhaustius i amb conclusions executables.

 • Alguns dels nostres estudis i informes tracten:
  • La viabilitat, possibilitats de reflotació i reenginyeria de l’empresa.
  • La valoració d’operacions entre parts vinculades.
  • La situació financera de la competència.
  • Due diligence en processos de compra-venda d’empreses.
  • Valoracions de negocis i empreses.
  • Aprofundiment en consultes tècniques o plantejaments de diferents escenaris fiscals, comptables i econòmics.

Informes pericials

Som professionals experts. Pèrits i economistes. Quan elaborem un dictamen pericial, defensem les nostres conclusions davant els tribunals. Som clars, sòlids i confidencials.

 • Amb els nostres dictàmens obtindrà una visió independent en conflictes o litigis judicials o extrajudicials:
  • Clarifiquem qüestions tècniques complexes sobre assumptes econòmics, financers, fiscals o comptables.
  • Valorem econòmicament una empresa o un patrimoni en conflictes entre socis o d’altres persones relacionades.
  • Verifiquem el compliment dels requisits econòmics objectius en cas d’acomiadaments en conflictes entre treballador i empresa.
  • Detectem irregularitats comptables, fiscals o econòmiques.

Notícies

Notícies