Renda i Patrimoni

La seva declaració correcta, amb seguretat i el màxim estalvi fiscal

1. Obtenim les dades
Li enviem una relació de la documentació que necessitem per preparar la declaració. Una
vegada rebuda la contrastem amb les dades de que disposa l’AEAT.
Li oferim diversos mitjans per facilitar-nos la documentació per tal que vostè esculli el que
li sigui més còmode:

  • En paper a les nostres oficines,
  • Per correu electrònic a renda@contem.es indicant a l’assumpte el seu nom i NIF
  • Pujant-la al nostre núvol (rebrà un correu amb les instruccions per l’alta al mateix)

2. Elaborem la declaració
Fem les simulacions davant diferents escenaris per determinar l’opció més avantatjosa. En
cas de dubtes durant la preparació, contactem amb vostè per tal d’aclarir-los, ja sigui
telefònicament o correu electrònic. Tot i així, si ho desitja podem fer la seva declaració de
manera presencial o per videoconferència, en aquest cas pot demanar-nos cita prèvia, on
por determinar les seves preferències.

3. L’informem del resultat i presentem la declaració
Revisem quina opció és la millor, si la individual o conjunta, i apliquem tots els beneficis
fiscals possibles per aconseguir el màxim estalvi. No presentem la declaració fins que no
tenim la seva conformitat.

4. Representem davant revisions de l’AEAT
Cada vegada l’AEAT realitza més comprovacions. Aquestes es poden realitzar durant els 4
anys següents a la presentació de la declaració. Si és el seu cas el/la podem acompanyar,
representar i defensar front les inspeccions i comprovacions que pugui patir.

Cita prèvia

Presencial o videoconferència

FAQs

Límit presentació, calendari AEAT, etc.

Persones obligades a fer la declaració

Qui són els obligats/des a presentar la declaració de renda i/o patrimoni