Declaració de Renda i Patrimoni

Per norma general, el 30 de juny finalitza el termini per presentar la declaració de renda i patrimoni, en cas que s’estigui obligat a fer-les, a no ser que aquest sigui un dia inhàbil, en aquest cas passaria al primer dia hàbil següent.   Obligats a fer la declaració de…

Aplicació Impost sobre el Patrimoni 2017

Es prorroga al 2017 l’aplicació d’aquest impost en els mateixos termes que es va fer pel 2016.  …

Prorroga sobre l’Impost del Patrimoni

Es prorroga durant l’exercici 2015 i 2016 la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni que s’havia restablert amb caràcter temporal pel 2011 i 2012.