Aplicació Impost sobre el Patrimoni 2017

Es prorroga al 2017 l’aplicació d’aquest impost en els mateixos termes que es va fer pel 2016.