Prorroga sobre l’Impost del Patrimoni

Es prorroga durant l’exercici 2015 i 2016 la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni que s’havia restablert amb caràcter temporal pel 2011 i 2012.