Deduccions per a vehicles elèctrics

Recordeu que són aplicables dues noves deduccions de l’IRPF per fomentar l’ús de vehicles elèctrics, híbrids endollables i similars. Deducció per compra de vehicles nous En primer lloc, una deducció del 15% del valor de compra del vehicle, una vegada deduïdes les subvencions. La base de deducció màxima és de 20.000 euros, de manera…

Endarreriments salarials

La regla general és que les rendes del treball s’han de declarar a l’exercici en què resulten exigibles per al treballador. No obstant això, si una empresa no abona els salaris en aquest moment per causes alienes al treballador (per problemes de liquiditat, per exemple), la tributació es difereix fins…

Declari els lloguers d’habitatge al seu IRPF

Si no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% a l’IRPF de 2023, de manera que només tributa el 40% restant. Tot i això, molts contribuents no els declaren, ja que pensen que Hisenda no detectarà aquesta…

Ingressos per lloguer d’habitatges

Ja fa uns mesos que es van introduir canvis en la reducció aplicable a l’IRPF als nous lloguers d’habitatge per a ús permanent formalitzats a partir del 26 de maig del 2023: En primer lloc, s’ha reduït del 60 al 50% la reducció general aplicable a aquests nous contractes. I, per…

Ajornament de l’IRPF

Si el resultat de la vostra declaració de l’IRPF és a ingressar i no voleu pagar la quota íntegra ara, recordeu que podeu beneficiar-vos del fraccionament que ofereix Hisenda en la mateixa declaració. En aquest cas, podreu satisfer el 60% de la quota que cal abonar fins a l’1 de…

Declaració d’IRPF a retornar

Si presenteu la vostra declaració de l’IRPF de 2023 amb resultat a retornar, tingueu en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte: Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini de presentació de l’IRPF (termini que, per a la declaració de 2023, finalitza…

Declaració de Renda i Patrimoni

Per norma general, el 30 de juny finalitza el termini per presentar la declaració de renda i patrimoni, en cas que s’estigui obligat a fer-les, a no ser que aquest sigui un dia inhàbil, en aquest cas passaria al primer dia hàbil següent.   Obligats a fer la declaració de…

Rebaixa en la declaració de la renda per als productors de raïm amb DO.

Ahir es va publicar al BOE la disposició que redueix el coeficient per calcular el rendiment net de l’activitat agrícola de producció de raïm, entre d’altres, a la zona de l’Alt Penedès i Baix Penedès. La majoria dels pagesos calculen el seu rendiment aplicant el mètode d‘estimació objectiva, o més…

Nous criteris ajornaments AEAT. Fins 30.000€ es podrà seguir ajornant.

El Reial Decret llei 3/2016, de 2 de desembre, va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributàries, entre elles les derivades dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats i les derivades de tributs que, com l’IVA, han de ser legalment repercutits, llevat que es justifiqui…

Clàusules Sòl.

La devolució de les clàusules sòl s’han de fer constar a la declaració de Renda. El passat dia 21 de gener es va publicar el Reial decret llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. Aquesta norma té per objecte l’establiment de mesures que…