Comunitat de propietaris Instal·lació d’ascensors

Quan una comunitat de propietaris instal·la un ascensor a l’edifici per primera vegada, els propietaris dels locals comercials i garatges també han de contribuir a la despesa que això comporta. La seva exclusió per falta d’ús seria abusiva respecte als propietaris dels habitatges, ja que altera les quotes de contribució…

Comunitat de propietaris Traster com a garatge

El Tribunal Suprem (TS) s’ha pronunciat a favor d’una comunitat de propietaris en un cas en què un veí utilitzava un traster com a plaça de garatge, tot i que això no estava autoritzat. La comunitat disposava d’una llicència municipal per a un nombre determinat de places de garatge i…