Assegurança de transport terrestre. Clàusula d’exclusió de cobertura

Les clàusules limitatives de drets en les pòlisses d’assegurances, atès que condicionen o modifiquen el dret de l’assegurat i, per tant, la indemnització, quan el risc objecte de l’assegurança es produeix, han de complir pel que fa a la manera d’exposar-se els requisits formals expressament previstos en la Llei de…

Responsabilitat mèdica

S’ha ordenat a una asseguradora el pagament de gairebé 300.000 euros a una pacient diagnosticada per error amb un trastorn d’ansietat, quan en realitat patia mielitis aguda transversa. Aquest error va retardar l’inici del tractament adequat causant seqüeles greus (declarada gran invàlida, amb un 91% d’incapacitat). La pacient va demandar…

Despeses hipotecàries. Prescripció per reclamar

El moment en què la prescripció comença a executar-se per al consumidor per reclamar la devolució de les despeses hipotecàries és quan se sap que la clàusula del seu contracte és abusiva i es coneixen els drets que es tenen en aquest sentit. N’hi ha prou, per tant, que el consumidor…