Reducció recàrrec ingrés quota Seguretat Social.

A partir de l’1 de gener de 2018, es modulen els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes de la Seguretat Social. En concret:

  • Aquells ingressos voluntaris realitzats fora termini però dintre el primer mes següent al venciment tindran un recàrrec del 10 enlloc del 20% que venia sent habitual fins ara.
  • Es manté el recàrrec del 20% per les quotes abonades abans de la finalització del termini d’ingrés en la reclamació del deute o acta de liquidació.
  •  Es manté també el recàrrec del 35% del deute si s’abonen passat el termini voluntari de l’apartat anterior