Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Sol·licitud de devolució de quotes d’IVA suportades en altres estats de la UE

El termini finalitza el proper dia 30 de setembre.

El proper 30 de setembre finalitza el termini per sol·licitar la devolució de quotes d’IVA suportades en altres estats de la Comunitat. D’acord a la Directiva 2008/9/CE del Consell Europeu, de 12 de febrer de 2008, relativa al procediment per a la devolució de l’IVA a subjectes passius no establerts en el país membre de devolució, però establerts en un altre Estat membre, les empreses espanyoles que hagin suportat IVA durant l’any anterior en altres països comunitaris, podran dirigir la sol·licitud de devolució a l’Administració tributària espanyola sempre abans del proper 30 de setembre l’any següent.

Aquest procediment només és aplicable per sol·licitar la devolució de les quotes d’IVA suportades en països comunitaris.

Per qualsevol qüestió al respecte, poden contactar amb Contem assessors.