Si l’administrador lloga a la societat…

Suposem que una societat necessita un local i resulta que el seu administrador en disposa d’un que li podria llogar. Doncs bé, quan una persona que actua com a representant d’una societat vol contractar amb si mateix (perquè actuarà com a arrendador -per ser el propietari del local- i com…

Convocatòria de junta amb mala fe…

Per tal que una junta de socis i els acords adoptats en ella siguin vàlids, és necessari que la convocatòria hagi estat comunicada als socis en la forma legal o estatutària prevista. En cas contrari, els acords podran ser declarats nuls. No obstant això, de vegades una junta degudament convocada (és…

Justifiqueu l’augment de capital

Quan l’augment de capital no està motivat per una obligació legal (per pèrdues que deixen reduït el patrimoni net a una xifra inferior a la meitat del capital social), sinó que respon a motius estratègics (com tenir una millor imatge davant de bancs i proveïdors ), és important explicar bé…

Han tancat la paradeta: responsabilitat de l’administrador?

Si una empresa us deu diverses factures, i després de moltes queixes i innombrables excuses, verifiqueu que el local ha tancat i ja ningú us atén, no us resigneu, perquè l’empresa no pot tancar sense més ni més. El primer que caldrà fer serà esbrinar en quina situació es troba;…

El dret d’informació del soci

El dret d’informació és un dels drets bàsics del soci, juntament amb el de participar dels beneficis i assistir a les juntes. Inclou les dades financeres, els informes de gestió, els acords i contractes rellevants per a l’objecte social, així com qualsevol altra informació que tingui un caràcter estratègic o…

Aportacions de socis

Quan una societat té pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni (capital i reserves) per sota de la meitat del capital social, els administradors estan obligats a convocar els socis perquè prenguin mesures que permetin regularitzar la situació. Si no convoquen els socis, poden arribar a respondre personalment dels deutes…