Tributació immoble propietat de no residents

Si vostè té la condició de no resident a España i es propietari d’algun immoble urbà situat en aquest país, estarà sotmès a l’Impost sobre la Renta de no Residents i a un altre de caràcter local, l’Impost sobre Bens Immobles.

A més, amb caràcter temporal, s’ha restablert l’Impost sobre el Patrimoni.

Quan un immoble sigui propietat d’un matrimoni o de varies persones, cada una d’elles és un contribuent independent, pel que hauran de presentar declaracions separades.

Depenent del destí de l’immoble, les rentes sotmeses a gravamen són Rendes imputades de bens immobles urbans d’ús propi o Rendiments d’immobles arrendats.

En tot cas el no resident que disposi d’immobles en territori espanyol haurà de tributar per les mateixes, depenent de l’ús o rendiment que obtingui del mateix, així com en funció del país de residència del propietari, la tributació variarà significativament.

En cas d’obtenir rendiments per lloguer del mateix com apartament turístic el convidem a consultar el nostre post sobre la tributació en l’activitat del lloguer d’apartaments turístics. 

En cas de necessitar que valorem la seva situació, no dubti en contactar amb Contem assessors.