Canvis percentatges de retenció IRNR

Les retencions sobre els rendiments sotmesos a la Llei de l’Impost sobre la Renta de no Residents queden de la següent manera:   Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016 Rendes obtingudes a Espanya per no residents sense establiment permanent Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 20%  …

Règim fiscal aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol.

Com a novetat aquest règim podrà ser aplicat a aquelles persones físiques que passin a ser residents fiscals a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol com a conseqüència d’adquirir la condició d’administradors socials d’entitats no participades o no vinculades. Sempre que no obtingui rendes que qualificarien…

Termini presentació liquidació IRPF i IRNR juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.  …