Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Canvis percentatges de retenció IRNR

Les retencions sobre els rendiments sotmesos a la Llei de l’Impost sobre la Renta de no Residents queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendes obtingudes a Espanya per no residents sense establiment permanent Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 20%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19,5%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19%

 

Resta de països: 24%

Interessos, dividends i guanys patrimonials obtinguts per no residents sense establiment permanent 20% 19,5% 19%