CAT · ESP

Deducció pagament fraccionat IRPF.

Quan la quantia dels rendiments nets d’activitats econòmiques (estimació objectiva i directa normal o simplificada) de l’exercici sigui igual o inferior a 12.000€, de la quantia del pagament fraccionat es podrà minorar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone