Si l’administrador lloga a la societat…

Suposem que una societat necessita un local i resulta que el seu administrador en disposa d’un que li podria llogar. Doncs bé, quan una persona que actua com a representant d’una societat vol contractar amb si mateix (perquè actuarà com a arrendador -per ser el propietari del local- i com a arrendatari -en tant que administrador de la societat-) es produeix el que es coneix com autocontracte. A més, com que és l’administrador, es trobarà en una situació de conflicte d’interessos (els seus i els de la societat).

Tot administrador social té el deure d’evitar aquestes situacions de conflicte d’interessos. En aquest sentit, cal que s’abstingui, entre d’altres, de fer transaccions amb la societat, llevat que es tracti d’operacions ordinàries, en condicions estàndard, a preu de mercat i d’escassa quantia. I, a més, perquè un autocontracte sigui eficaç necessita autorització de qui pugui veure perjudicats els seus interessos, en aquest cas l’empresa. Per tot això, per evitar qualsevol conflicte serà important celebrar una junta de socis on:

  • S’acordi dispensar l’administrador de la prohibició legal de fer transaccions amb la societat. Se l’ha d’autoritzar expressament a llogar el local.
  • Es decideixin les condicions del lloguer (preu, termini…), que haurà de ser en condicions de mercat (doncs una operació entre l’administrador i la societat té la consideració d’”operació vinculada” a efectes fiscals).

Si l’administrador és també soci, s’haurà d’abstenir de votar en aquesta junta. Si finalment se subscriu el contracte, en presentar els comptes anuals caldrà fer una menció expressa a la memòria a aquest conflicte d’interessos.

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas informant-vos sobre les diferents implicacions, us acompanyaran des de la convocatòria de junta fins a la signatura del contracte i s’asseguraran que es tracta d’un lloguer en condicions de mercat.