Salari mínim interprofesional i IPREM

Imports del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i IPREM pel 2016:

  • SMI mensual queda fixat en 655,20€ mensuals
  • IPREM mensual en 532,51€ mensuals