Responsabilitat mèdica

S’ha ordenat a una asseguradora el pagament de gairebé 300.000 euros a una pacient diagnosticada per error amb un trastorn d’ansietat, quan en realitat patia mielitis aguda transversa. Aquest error va retardar l’inici del tractament adequat causant seqüeles greus (declarada gran invàlida, amb un 91% d’incapacitat).

La pacient va demandar a la companyia asseguradora del seu hospital per l’error en el diagnòstic i les seqüeles, reclamant una indemnització propera al milió i mig d’euros.

L’entitat demandada es va oposar, entenent que no es va prestar atenció mèdica negligent a la demandant

Els tribunals aprecien la negligència en el diagnòstic i el retard en establir el tractament adequat, però van desestimar la reclamació pel fet que no es va demostrar plenament una relació de causalitat entre aquesta circumstància i el dany sofert.

Però el Tribunal Suprem (TS) ha estimat el recurs interposat pels advocats de la pacient, assenyalant que es tractava d’un error en el diagnòstic, per no utilitzar diligentment els mitjans que ofereix la medicina per presentar la condició neurològica preocupant que patia la pacient, i que va haver-hi un retard en l’execució de les proves diagnòstiques i en la implantació del tractament indicat en els protocols.

Per descomptat, es desconeix què li hauria passat a la demandant si hagués estat puntualment sotmesa al tractament indicat o com havia evolucionat la seva condició clínica; però el cas és que va ser privada pel personal mèdic que la va tractar de l’avantatge que per a la seva salut derivava de la implantació ràpida de la teràpia prescrita en els protocols aplicables a la seva malaltia.

No es pot garantir quins haurien estat els resultats, però la pacient tenia dret a tenir aquells mitjans emprats per al tractament de la seva patologia greu que la ciència considera i que, per tant, es reflecteixen en els protocols corresponents.

Si esteu en condicions d’exigir responsabilitat per qualsevol dany sofert per altres persones, els nostres professionals podran assessorar-vos en la defensa dels vostres drets