Reclamació per sol·licitar la devolució de l’IRPF corresponent a les prestacions de maternitat.

El Tribunal Suprem en sentència de 3 d’octubre de 2018, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’article 7.h) de la LIRPF.

Considerem que, en general, les mares que hagin tributat en la seva declaració de Renda per aquestes prestacions, de 2014 a 2017, ambdós inclosos, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts i, així mateix, els interessos de demora.

El termini per a sol·licitar la de 2014 expiraria el 30 de juny de 2019. No podran sol·licitar la devolució les que tinguin liquidacions fermes.

Pel que fa a la forma de sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions, en general serà mitjançant escrit a l’AEAT i, respecte a l’IRPF de 2016 i 2017, es podrà fer en la mateixa Renda web a la pàgina de l’AEAT.

Si desitgen que els ajudem a demanar aquestes devolucions, no dubtin a posar-se en contacte amb Contem assessors.