Podeu acomiadar l’encobridor?

L’acomiadament d’un treballador que ha furtat material o diners de l’empresa sol ser vàlid amb independència del valor dels objectes sostrets: el més important és la pèrdua de confiança que produeix el robatori. Però… què passa amb el treballador que sabia que s’estaven produint els furts i els va encobrir?

L’encobriment actiu d’un furt també suposa una vulneració de la bona fe contractual. Així doncs, si un altre dels treballadors va ser còmplice de la sostracció (per exemple, va ajudar l’autor a esquivar les mesures de seguretat), l’empresa el pot acomiadar igualment per transgressió de la bona fe contractual.

Si l’encobridor no va participar en el furt però coneixia les intencions del treballador i no va avisar l’empresa, també hi ha l’opció de sancionar-lo. Si es tracta d’un empleat ordinari, és recomanable optar per una sanció inferior a l’acomiadament per evitar que aquest sigui improcedent, ja que hi pot haver atenuants que justifiquin “el seu silenci” (tenia por de les represàlies de l’autor, pensava que només era un rumor, l’autor era el seu superior, etc.).

Ara bé, si l’encobridor exerceix un càrrec de responsabilitat, encara que no participi en el furt, l’empresa tindrà arguments per acomiadar-lo, al·legant que les obligacions del seu lloc li exigeixen actuar de conformitat amb les regles de la bona fe i la diligència, i que, si no posa en coneixement de l’empresa uns fets d’aquesta gravetat, aquesta ja no pot continuar confiant en la seva persona.

Si l’empresa disposa d’un codi de conducta, és recomanable que afegiu l’obligació per a tots els empleats de comunicar qualsevol conducta irregular que es detecti en un altre company (furts, sostraccions de diners…). A més, les empreses de 50 o més persones treballadores estan obligades a disposar d’un canal de denúncies d’irregularitats, en què poden indicar que, si els empleats no compleixen aquesta obligació, podran ser sancionats.

 

Els nostres professionals us informaran sobre qualsevol dubte respecte a sancions disciplinàries i acomiadament disciplinari.