Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Miniempresa o empresa d’estudiants.

És una nova figura jurídica que es reconeix com a eina pedagògica i que haurà d’estar registrada i podrà fer transaccions econòmiques i monetàries.

Tindrà duració d’un curs escolar i reglamentàriament es desenvoluparà el seu funcionament.