CAT · ESP

Legalització telemàtica dels llibres obligatoris.

Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris, inclosos el d’Actes, socis i accions nominatives, s’hauran de legalitzar telemàticament al Registre Mercantil després del seu compliment en format electrònic, en el termini dels 4 mesos posteriors al tancament de l’exercici.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone