Han tancat la paradeta: responsabilitat de l’administrador?

Si una empresa us deu diverses factures, i després de moltes queixes i innombrables excuses, verifiqueu que el local ha tancat i ja ningú us atén, no us resigneu, perquè l’empresa no pot tancar sense més ni més. El primer que caldrà fer serà esbrinar en quina situació es troba; si no ha fet cap canvi de domicili, no consta cap liquidació o concurs o no s’han presentat comptes, és possible que l’administrador no hagi actuat correctament…

En aquest cas, tot i que el deutor sigui la societat, el seu administrador és responsable dels deutes generats per la seva conducta negligent. I hi ha diverses maneres d’exigir responsabilitat als administradors:

  • Acció individual de responsabilitat. Quan la conducta de l’administrador incompleix una obligació legal o estatutària i causa danys al creditor. Per exemple, quan un promotor no retorna les quantitats avançades pel comprador en la compra d’un habitatge sobre plànol o quan una empresa és insolvent i tanca sense una liquidació ordenada i privant el creditor del cobrament de la suma que se li deu.
  • Responsabilitat per deutes socials. Quan la societat es trobi en procediment de dissolució o concurs, si l’administrador no actua en conseqüència (convocant els socis per acordar la dissolució o sol·licitant el concurs de creditors). En aquest cas, serà responsable dels deutes generats a partir d’aquest moment.
  • Acció social de responsabilitat. Quan els actes de l’administrador causin un perjudici directe a la societat (i, indirectament, als socis i creditors). Per exemple, perquè comet irregularitats comptables, roba diners a l’empresa o ven actius per un valor que perjudica la societat.

A l’hora de reclamar, més enllà de demostrar l’existència del deute, s’ha d’acreditar que es compleixen els requisits per reclamar a l’administrador. Excepte en l’acció de deutes socials –on la responsabilitat és directa–, en les altres cal acreditar que l’administrador ha comès un acte o una omissió il·lícita i que aquest incompliment ha causat un perjudici al creditor; a més, ha d’existir un vincle causal entre l’actuació de l’administrador i el dany causat.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de com reclamar contra l’administrador de l’empresa en el cas que l’empresa hagi tancat sense realitzar una liquidació ordenada.