Despeses hipotecàries. Prescripció per reclamar

El moment en què la prescripció comença a executar-se per al consumidor per reclamar la devolució de les despeses hipotecàries és quan se sap que la clàusula del seu contracte és abusiva i es coneixen els drets que es tenen en aquest sentit. N’hi ha prou, per tant, que el consumidor hagi pogut ser conscient de les altes possibilitats d’èxit de la seva reclamació.

En aquest sentit, l’Audiència Provincial de Barcelona (AP) acaba de dictar sentència desestimant el recurs interposat per una entitat bancària. Argumentava que aquest moment s’hauria d’establir quan la jurisprudència sobre el tema fos notòria, no només entre els sectors professionals, sinó entre els consumidors, és a dir, entre el 2013 i el 2015.

Però per a l’AP aquestes dates no es poden considerar moments decisius per pensar que el consumidor mitjà pogués plantejar la possibilitat de reclamar les despeses del contracte, ja que, d’una banda, l’any 2013 encara no hi havia informació suficient sobre la clàusula terra i, de l’altra, l’existència el 2015 d’un comunicat del Consell General del Poder Judicial sobre la nul·litat de les clàusules sobre despeses no és motiu suficient per entendre que el consumidor estigués adequadament informat.

El moment de notorietat per als consumidors s’ha de fixar entre finals de 2016 i principis de 2017, quan diverses associacions de consumidors i despatxos d’advocats van posar en marxa una campanya publicitària molt intensa destinada a captar clients per reclamar les despeses de les seves hipoteques.

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que tingueu respecte a les cobertures de la vostra assegurança i exercir les accions que puguin correspondre en la defensa dels seus drets.