Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Cotització dels treballadors autònoms amb pluriactivitat.

Els treballadors que causin alta per primera vegada al règim d’autònoms i s’iniciïn en pluriactivitat a partir de l’entrada d’aquesta norma podran seguir cotitzant normalment o cotitzar el 50% de la base mínima els primers 18 mesos i el 75% de la base mínima els següents 18 mesos.

En el cas en que la pluriactivitat per compte aliena sigui a temps parcial amb més del 50% de la jornada, podrà seguir cotitzant normalment o cotitzar el 75% de la base mínima els primers 18 mesos i el 85% els següents 18 mesos.