Convocatòria de junta amb mala fe…

Per tal que una junta de socis i els acords adoptats en ella siguin vàlids, és necessari que la convocatòria hagi estat comunicada als socis en la forma legal o estatutària prevista. En cas contrari, els acords podran ser declarats nuls. No obstant això, de vegades una junta degudament convocada (és a dir, d’acord amb l’ordenament jurídic o estatutari) ha estat considerada nul·la  en acreditar que va ser convocada de mala fe o abús de dret. Per exemple, es considera com a tal:

  • Quan l’únic propòsit de convocar la junta d’una determinada manera sigui garantir l’absència d’un membre. En un cas real, la notificació es va enviar a l’adreça del soci que figurava als estatuts, malgrat que se sabia que l’havia modificat recentment.
  • Quan es faci amb la intenció de passar desapercebut pel soci. En un altre cas, es va canviar la forma habitual de convocatòria (per correu electrònic) i es va utilitzar l’estatuària (publicació al BORME).

És important que les societats amb pocs socis no actuïn d’aquesta manera: es podria considerar que actuen de mala fe, ja que en les societats petites se suposa que la relació de l’administrador amb els socis és més estreta que en les societats amb nombrosos socis. Així, cal exigir a l’administrador una diligència extra: en situacions com les assenyalades, a més de comunicar la convocatòria de la junta en la forma legal o estatutària prevista, ho ha de fer per tots els mitjans al seu abast.

En altres casos, malgrat que la convocatòria s’hagi fet al marge de la llei o dels estatuts, se n’ha declarat la validesa quan els defectes de la convocatòria no hagin perjudicat cap interès legítim atesa la seva limitada importància. I sobretot quan els socis han tingut coneixement efectiu de la convocatòria.

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran dels passos a seguir per convocar la junta i com assegurar-vos, com a administrador, que compliu tots els requisits legals i d’acord amb els criteris de la bona fe.