Comunitat de propietaris Traster com a garatge

El Tribunal Suprem (TS) s’ha pronunciat a favor d’una comunitat de propietaris en un cas en què un veí utilitzava un traster com a plaça de garatge, tot i que això no estava autoritzat. La comunitat disposava d’una llicència municipal per a un nombre determinat de places de garatge i trasters, i va demandar al propietari per excedir-se en fer ús de les dues places per aparcar dos vehicles.

L’anterior propietari, de qui va adquirir els espais, havia enderrocat el mur que els separava sense aprovació de la comunitat. Tot i que estava avisat i l’agència immobiliària era conscient de la situació, el propietari va continuar estacionant els seus vehicles en ambdós llocs.

Encara que en una instància prèvia els tribunals van permetre aquest ús addicional, el Tribunal Suprem ha anul·lat la decisió. El propietari no només les condicions de seguretat establertes en la llicència d’obertura, sinó que també incomplia la normativa general sobre activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses, segons la normativa de propietat horitzontal.

El fet que altres veïns també estiguessin cometent la mateixa infracció no justifica la conducta de l’acusat. El TS recorda que si l’acusat sentia que era discriminat o que s’estaven abusant dels seus drets tenia a la seva disposició els procediments legals en lloc d’actuar per compte propi.

En situacions d’aquest tipus, els nostres professionals analitzen les circumstàncies per emprendre les accions més adequades en defensa dels vostres drets i el bon funcionament de la vostra comunitat.