Comunitat de propietaris. Impugnació d’acords

A la junta de propietaris es va acordar que la promotora cediria l’ús d’aparcaments privats a la comunitat a canvi d’una exempció de quotes. Aquest acord havia de ser ratificat anualment.

En una junta que va aprovar els comptes anuals anys més tard, es va mantenir el que s’havia fet a la comunitat des de llavors, però sense ratificar aquest acord anual. Diversos propietaris es van oposar per discrepàncies en les quotes de la comunitat, sol·licitant que s’apliquessin les quotes de participació establertes en el títol constitutiu i la devolució de les quantitats pagades en excés.

La comunitat respon que no s’han alterat els coeficients de participació i que es van mantenir les quotes com l’any anterior, basant-se en un acord adoptat per majoria. A més, són propietaris que no tenien coneixement del pagament de les quotes comunitàries, per la qual cosa no podien votar els acords i no els poden recórrer judicialment.

Però aquests veïns van als tribunals i li donen la raó. A més de legitimar-se, s’havien d’aplicar els coeficients de participació del títol constitutiu, però les despeses es van repartir de manera diferent al que s’establia, sense ratificar ni prorrogar cap acord per a aquell any. L’exempció de quotes a un comuner no pot canviar el sistema de distribució de despeses sense un acord aprovat d’acord amb la normativa de propietat horitzontal aplicable al cas. Aquell acord era temporal i havia de ser ratificat anualment, cosa que no es considera un simple suggeriment sinó part de l’acord comunitari. Van ordenar la compensació de les quantitats pagades en excés.

Ara el Tribunal Suprem (TS) ha confirmat aquesta determinació desestimant el recurs interposat per la comunitat.

 Per al TS , aquest acord suposava una alteració de les quotes de participació, ja que les quotes corresponents a les places d’aparcament de la promotora eren assumides per la resta de copropietaris sense un acord que donés suport a aquesta obligació. A més, la ratificació de l’exempció de quotes no es va incloure en la junta impugnada com a punt a decidir. La impugnació dels demandants, per tant, és possible segons la normativa aplicable al cas.

El TS considera que la cessió d’ús i l’exempció del pagament de quotes han de ser acceptades pels copropietaris i no poden ser imposades unilateralment.