El termini de prescripció per exercir l’acció individual de responsabilitat dels administradors concursals i obtenir una indemnització pels danys soferts per la frustració del cobrament d’un crèdit comença quan el creditor contra la massa té la certesa que el seu crèdit quedarà impagat i en quina mesura, que ordinàriament sorgeix…