Caducitat del procediment administratiu

El Tribunal Suprem (TS) acaba de declarar que la possibilitat d’excloure la caducitat dels procediments administratius d’interès general o de conveniència regula si han estat iniciats per l’interessat o per l’Administració; aquesta exclusió és aplicable als procediments de revisió d’ofici de disposicions i actes nuls.

Va ser en relació amb la impugnació de la suposada negativa d’un ajuntament a una empresa constructora a declarar caducat un procediment de revisió d’ofici d’una llicència per a la construcció d’habitatges i, en conseqüència, aixecar la suspensió de les obres que s’havien autoritzat.

La controvèrsia plantejada és si la possibilitat d’excloure la caducitat quan és convenient o la qüestió afecta l’interès general s’aplica només als procediments iniciats per particulars o també als iniciats per l’Administració; dubte que es planteja perquè la normativa es refereix expressament i exclusiva a la caducitat dels procediments iniciats a petició de l’interessat.

Per al TS, si l’exclusió dels efectes generals de la caducitat es limita únicament als procediments iniciats a petició de particulars, és difícil imaginar quin interès general pot existir en la continuació, quan el debat està relacionat amb el dret d’un particular. És més apropiat que aquest interès general estigui present en els procediments iniciats per la mateixa Administració.

Els nostres professionals es posen a la vostra disposició per solucionar-vos els dubtes que pugueu tenir sobre aquesta matèria i auxiliar-vos en les actuacions i tràmits que escaiguin