Assegurança de transport terrestre. Clàusula d’exclusió de cobertura

Les clàusules limitatives de drets en les pòlisses d’assegurances, atès que condicionen o modifiquen el dret de l’assegurat i, per tant, la indemnització, quan el risc objecte de l’assegurança es produeix, han de complir pel que fa a la manera d’exposar-se els requisits formals expressament previstos en la Llei de contracte d’assegurança i ser destacades d’una manera especial. A més d’això, han de ser expressament acceptades per escrit. Són formalitats essencials per a comprovar que l’assegurat té un coneixement exacte del risc cobert.

Així ho ha declarat el Tribunal Suprem (TS) al si d’un contenciós entre un transportista professional i la seva asseguradora. El transportista va denunciar el robatori de la mercaderia que transportava al seu vehicle mentre es trobava estacionat a les instal·lacions d’un taller-nau ubicat en un recinte industrial. La mercaderia sostreta estava assegurada mitjançant una pòlissa d’assegurança de transport terrestre, per la qual cosa el transportista va reclamar a la seva assegurança, però aquesta va rebutjar la reclamació al·legant que la pòlissa concertada conté una clàusula que exclou de cobertura els robatoris quan el vehicle portador i/o la seva càrrega es deixen sense la deguda vigilància.

Quan el transportista va intentar fer valdre les seves pretensions per la via judicial, els tribunals van donar la raó a l’asseguradora, perquè el vehicle en qüestió efectivament es va estacionar en un lloc obert i sense vigilància, incomplint amb això els requisits de seguretat d’estacionament exigits per la pòlissa. Van considerar que aquesta clàusula no és limitativa de drets, sinó delimitadora del risc.

Llavors el transportista va decidir recórrer davant del TS, que li ha donat la raó en els termes assenyalats. Per al TS, en efecte, la clàusula en què s’empara l’asseguradora per a denegar la indemnització certament condiciona el dret de l’assegurat, per la qual cosa s’ha de considerar limitativa de drets. Com que no va ser expressament acceptada i signada per l’assegurat, la declara nul·la.

Si us trobeu en una situació similar, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.