Aportacions de socis

Quan una societat té pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni (capital i reserves) per sota de la meitat del capital social, els administradors estan obligats a convocar els socis perquè prenguin mesures que permetin regularitzar la situació. Si no convoquen els socis, poden arribar a respondre personalment dels deutes socials.

Aquesta regularització es pot fer de diverses maneres. Recordeu:

  • El capital es pot ampliar en la quantia suficient perquè el patrimoni social ja no estigui per sota de la meitat d’aquest. En aquest cas, cal que tots els socis aportin fons en proporció a la seva participació.
  • També es pot reduir el capital compensant les pèrdues en la quantia necessària. En aquest cas, i segons com estiguin els números, és possible que els socis no es vegin obligats a fer cap desemborsament.
  • La recuperació del patrimoni també es pot fer amb una “operació acordió”: un augment i reducció de capital simultanis. En molts casos aquesta forma de regularització suposa uns desemborsaments inferiors als derivats d’una ampliació de capital sense més ni més.
  • O fins i tot es pot fer una “aportació de socis per reposar pèrdues”, sense necessitat de modificar la xifra de capital. Aquesta operació obliga cada soci a aportar fons en proporció a la seva participació, però té l’avantatge que no es modifica la xifra de capital, per la qual cosa s’eviten els costos derivats d’una modificació dels estatuts.

 

Si la vostra societat ha incorregut en pèrdues, els nostres professionals analitzaran el seu balanç i verificaran si cal regularitzar la situació, proposant-vos l’operació que més us convingui en cada cas.