A partir del 2 d’octubre de 2016 entra en vigència la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta llei obliga a relacionar-se obligatòriament de manera electrònica amb les administracions públiques, entre d’altres a: Les persones jurídiques. Les entitats sense personalitat jurídica. Els qui exerceixin una activitat professional…