Responsabilitat penal dels administradors de la societat.

El que actuï com a administrador de fet o de dret d’una persona jurídica respondrà personalment dels delictes comesos per la persona jurídica. Al 2010 es va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques pels delictes comesos en nom i per compte d’elles, i en benefici seu, ja siguin: …

Canvis al Govern Corporatiu de les societats

Les modificacions es poden agrupar en dues categories: les que es refereixen a la junta general i les que tenen que veure amb l’òrgan d’administració:   A. Canvis a la junta general i en els drets dels socis. El que es persegueix és reforçar el seu paper i fomentar la…