Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es prenen diverses mesures respecte les amortitzacions, la més destacada és la simplificació de la taula d’amortitzacions, que queda de la següent manera: Tipus d’element Coeficient màxim Període màxim anys Obra civil Obra civil general 2% 100 Pavimentos 6% 34 Infraestructuras…