Supressió de l’exempció de serveis prestats per fedataris públics (notaris).

Es suprimeix l’exempció als serveis prestats per notaris, registradors mercantils i de la propietat en connexió amb operacions financeres exemptes o no subjectes com per exemple constitució, subrogació o cancel·lació d’hipoteques entre d’altres.