Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Supressió de l’exempció per dividends.

Es suprimeix l’exempció de 1.500€ anuals sobre els dividends obtinguts.