CAT · ESP

Supressió dels coeficients de correcció monetària.

S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització de la depreciació monetària per la transmissió de béns immobles.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone