Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Supressió dels coeficients de correcció monetària.

S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització de la depreciació monetària per la transmissió de béns immobles.