Reserva de capitalització.

Els contribuents subjectes al tipus general de gravamen (25%/28%, 15% entitats nova creació o 30%) podran reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis.