Operacions vinculades. Servei professional.

Es varien els requisits per tal que una prestació de serveis per part d’un soci professional, persona física, a una entitat vinculada, es consideri que es realitza a preu de mercat.