Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Operacions vinculades. Augment límit per documentació simplificada.

Les persones o entitats vinculades hauran de mantenir a disposició de l’Administració Tributària la documentació que justifiqui que les operacions entre elles s’han realitzat a valor de mercat. Aquesta documentació pot ser simplificada, per norma general, quan la xifra de negocis de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 45 milions d’euros, abans era de 10 milions d’euros.